Contributie

Inschrijving Dansvereniging Delft 

Onze vereniging is druk bezig om alles te automatiseren. Zo ook het inschrijven als je lid wilt worden.

Nadat je het formulier hebt ingevuld en verstuurd gaat de informatie gelijk door naar onze penningmeester. Deze checkt de inschrijving en na registratie zul je automatisch een inschrijfbericht krijgen dat de inschrijving voltooid is.

Club APP

Binnen de vereniging maken wij ook gebruik van een ClubApp.

In deze app vindt je de lessen maar ook Clubnieuws en kan je jezelf afmelden als je een keertje niet naar de les komt. Dat is nl. voor de train(st)er handig om te weten. Zodra je bent ingeschreven krijg je hierover bericht van systeem hierover.

De contributie - jaarbedragen zijn, met ingang van 1 januari 2023,  als volgt:

  0.75 uur 1 uur 2 uur
Jeugdleden t/m 17 jaar € 138.75 € 185,= € 370,= 
Senioren 18 jaar en ouder   nvt €205,= € 410,=

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig: € 5,-.

Bij het volgen van meerdere lessen kun je uit het bovenstaande overzicht bepalen wat dan jouw contributie is. 

Voor de betaling van de verschuldigde contributie wordt per kwartaal (t.w. januari, april, juli en oktober) via een automatische incasso de contributie worden geïnd.

Kleding

Het verplichte kledingpakket komt met ingang van 1 maart 2019 te vervallen. We vragen wel of de leden in danskleding naar de lessen willen komen. Onze voorkeur is zwarte danskleding.

Evenementekleding (*)

Jaarlijk proberen we dat de leden voor de evenementen, zoals het dansfestival en Show, kleding vanuit de vereniging krijgen. Wedstrijdkleding, sokken, panty/legging, haaraccessoires  en schoentjes vallen daar niet onder. Deze kosten dragen de leden zelf.

Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfonds - Gemeente Delft

Het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om de danslessen en de kleding te betalen. Sinds 1 juli 2014 is de gemeente Delft aangesloten. Kinderen van 4 t/m 18 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning met een bedrag per jaar. 

Meer informatie en aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van het fonds. De link naar dit fonds vind je hier. Voor het aanvragen kun je ook contact opnemen met Delft voor elkaar (delftvoorelkaar.nl).

Te laat met betalen?
Om te voorkomen dat leden te laat betalen, hebben we de volgende regels vastgesteld:.

Opzeggen

Opzegging dient altijd 1 maand voor het begin van de volgende contributieperiode ( t.w. 1 januari en 1 juli) schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De contributie wordt vervolgens tot en met de kalendermaand van opzegging berekend. Er vindt geen terugbetaling plaats.

Het opzeggen van het lidmaatschap kan:

Opzegging via de leiding is NIET mogelijk.

LET OP: pas als schriftelijk is opgezegd wordt de inning van contributie stopgezet. Indien het lid deel gaat maken van de selectie kan er alleen opgezegd worden per 1 juli, dit in verband met de wedstrijden. Ontvangst van opzeggingen worden altijd bevestigd.

Tijdelijk opzegging

Bij de vereniging bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor een les op te zeggen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, met reden, gestuurd te worden aan het bestuur. Het bestuur bekijkt vervolgens per geval welke regeling getroffen kan worden.

Een tijdelijke opzegging duurt in principe niet langer dan één jaar. Bij een verzoek tot verlenging kan daarvan worden afgeweken.

Reden om tijdelijk te bedanken zijn bijvoorbeeld:

Bij een tijdelijke opzegging dient altijd de contributie doorbetaald te worden en zal de gemiste lessen verrekend worden indien het lidmaatschap zal worden hervat.

Verzoeken om van deze regeling gebruik te maken dient altijd te gebeuren via info@friends4dance.nl

Geblesseerd!

Binnen onze verenigingen hebben we echter 1 stelregel indien iemand is geblesseerd. Een lid kan altijd zelf bepalen of hij/zij kan dansen, iedereen voelt zelf of het wel of niet gaat. Maar met Gips of als je met krukken loopt, zal de trainster je niet kunnen toelaten tijdens haar lessen. Dit heeft te maken met de veiligheid van onze andere leden.

Vakantie voor het lopende dansseizoen!

 

     Vakantieperiode

Van

Tot en met

     Herfstvakantie

14-10-2023

22-10-2023

     Kerstvakantie

23-12-2023

07-01-2024

     Voorjaarsvakantie

19-02-2024

25-02-2024

     Paasweekend, incl. goede vrijdag

29-03-2024

01-04-2024

     Meivakantie, incl. bevrijdingsdag en koningsdag

27-04-2024

10-05-2024

     Hemelvaartsdag (korte schoolvakantie)

09-05-2024 12-05-2024

     Pinksteren 

19-05-2024 20-05-2024

     Zomervakantie

07-07-2024

26-08-2024